Jako przedsiębiorstwo przyjazne społecznie wspieramy usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Stale poszukujemy nowych partnerów do współpracy oraz dołączenia do naszej inicjatywy dzięki czemu możemy tworzyć kolejne miejsca pracy. Dołącz do nas!

Partnerzy:

Flexhouse is a sourcing & development studio supporting brands, designers and architects with its offices in Warsaw, Helsinki, Toronto and London.


Opakowanie jest znakiem, skrótem budującym skojarzenia z daną marką, firmą, produktem czy usługą. Powinno być oryginalne, czytelne, jeśli to możliwe – intrygujące, budzić zaufanie do produktu i producenta. Tym właśnie zajmuje się Studio Ikar.


Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Misją Funduszu PFRON jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.


 

Fundacja Work 4 Life wspiera usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.