One Board Media jest polskim wydawcą serwisów internetowych, którego misją jest kreowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ten zakłada tworzenie wygodnych i łatwo dostępnych warunków pracy w naszej redakcji, a przez to pomoc w realizacji ambicji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W efekcie, działania te mają na celu wspieranie procesu usamodzielniania się i poprawy jakości warunków życia osób niepełnosprawnych oraz wspieranie budowania niezbędnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Skład naszego zespołu możesz zobaczyć tutaj.

Założeniem tego społecznie przyjaznego projektu jest pomaganie coraz większej liczbie osób. Aby tego dokonać, stale poszukujemy partnerów, którzy chcieliby do nas dołączyć. Pozwoliłoby to naszemu projektowi ruszyć do przodu i się rozwijać. I Ty możesz nas wesprzeć i stać się częścią tego projektu, wykupując jedną z opcji reklamowych, prezentowanych na tej stronie.

Jeżeli nie zdecydujesz się na wykup reklamy, zawsze możesz nam pomóc odwiedzając i czytając nasze serwisy oraz przekazując dalej informacje o naszym projekcie. Chętnie nawiążemy współpracę także w szerszym zakresie – wystarczy jeśli do nas napiszesz, a odezwiemy się do Ciebie.


One Board Media is a Polish publisher of websites which mission is to create jobs for people with disabilities.

This project assumes the creation of comfortable and easily accesible working conditions in our publishing office in internet and thus, the assistance in creating the professional ambitions of people at danger of social exclusion.

As a result, these activities are aimed at supporting the process of becoming independent and improving the quality of living conditions of people with disabilities and what is more, supporting the building of necessary professional qualifications and skils.

You can see the composition of our team here.

The premise of this socially friendly project is to help more and more people. To do this, we are constantly looking for partners who would like to join us. This would allow our project to move forward and expand. And also you can support us and become a part of this project by purchasing one of the advertising options presented on this site.

If you do not decide to buy any, you still can help us by visiting and reading our websites and passing on infromation about our project. We would be happy to start co-operation also in a wider range. All you need to do is to write to us, and we will get back to you.